- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Kommuneplan 17 - Forudgående høring

- Punkt 3. Istandsættelse af Christiansmøllen

- Punkt 4. BaggårdTeatrets regnskab 2015/16

- Punkt 5. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om garanti for lån