- RETUR til mødeoversigt

Tryk på det ønskede mødepunkt

- Punkt 0. Spørgetid

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

- Punkt 2. Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

- Punkt 3. Anmodning om udtrædelse af repræsentantskabet for Sydfyns Elforsyning

- Punkt 4. Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2015

- Punkt 5. Høringssvar på Region Syddanmarks besparelser på sundhedsområdet

- Punkt 6 Forslag til lokalplan 599 for et erhvervsområde i Vester Skerninge, fjernvarmeværk

- Punkt 7. Lokalplan 594 og tillæg til kommuneplan for boligområde ved Efterskolevej 10, Rantzausminde. Endelig vedtagelse.

- Punkt 8. Forslag til kommuneplantillæg 988 og lokalplan 607 for "Krøyers Plads", Jessens Mole 7- 9